IC PERTINI 1

Libri di testo

 

Primaria A. Dall’Aglio

Anno scolastico 2020/2021

CLASSE 1A

CLASSE 1B

CLASSE 2A

CLASSE 2B

CLASSE 3A

CLASSE 3B

CLASSE 4A

CLASSE 4B

CLASSE 5A

CLASSE 5B

Primaria M. L. King

Anno scolastico 2020/2021

CLASSE 1A

CLASSE 1B

CLASSE 2A

CLASSE 2B

CLASSE 3A

CLASSE 3B

CLASSE 4A

CLASSE 4B

CLASSE 4C

CLASSE 5A

CLASSE 5B

CLASSE 5C

Primaria Tassoni

Anno scolastico 2020/2021

CLASSE 1A

CLASSE 2A

CLASSE 3A

CLASSE 4A

CLASSE 5A

Primaria Tricolore

Anno scolastico 2020/2021

CLASSE 1A

CLASSE 2A

CLASSE 3A

CLASSE 4A

CLASSE 5A

Secondaria di primo grado Pertini

Anno scolastico 2020/2021

CLASSE 1B CLASSE 1D CLASSE 1F CLASSE 1H CLASSE 1I

CLASSE 2B CLASSE 2D CLASSE 2F CLASSE 2H CLASSE 2I

CLASSE 3B CLASSE 3F CLASSE 3I  CLASSE 3D   CLASSE 3H